Zen Lifestyle

      Wijze van verzending van een retour

      Wanneer gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dien je het product zelf aan ons retour te zenden. De retourkosten die gemaakt worden zijn voor de klant. Wij vragen je om voor het versturen contact op te nemen met onze klantenservice.

      U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
      De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

      Adres retourneren:

      Zen-Lifestyle.nl
      Nieuweweg 303
      6603 BN Wijchen

      Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Zen Lifestyle niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer of traceercode en bewaar deze goed.


      Bijgewerkt: 13 Sep 2019 12:09 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 0